Tượng 3D bộ12 con giáp – BCG04

162 0

120.000,0

Danh mục:

Mô tả

Kích Thước : 40x40x60mm
Dựng Hình 3D độc đáo
Chất liệu: Pha Lê cao cấp

  • Kích Thước : 40x40x60mm
  • Dựng Hình 3D độc đáo
  • Chất liệu: Pha Lê cao cấp

Tượng 3D Con Dê (Mùi) - Trang Trí Xe Ô tô/ Bàn Làm Việc - Bằng Pha Lê

Tượng 3D Con Trâu (Sửu) - Trang Trí Xe Ô tô/ Bàn Làm Việc - Bằng Pha Lê

Trả lời