Tùy hưu làm vòng đeo tay – TH04

146 0

99.000,0

Danh mục:

Mô tả

Tùy hưu phù hợp mix với hạt chuỗi từ 8-11ly
Kích thước tùy hưu: dài 21.5mm
Kích thước viên châu: 8.8ly
Tặng kèm dây thun sỏ hạt

Tùy hưu phù hợp mix với hạt chuỗi từ 8-11ly

Kích thước tùy hưu: dài 21.5mm

Kích thước viên châu: 8.8ly

Bộ 4 tùy hưu và 8 viên châu - Tùy hưu làm vòng đeo tay

Trả lời